FEM SALUT

Els escassos mitjans i recursos disponibles als Camps de Refugiats Sahrauís, fan que la  població sigui atesa a nivell sanitari per les comissions mèdiques que hi treballen. Gràcies a  aquestes comissions, també és possible que els professionals locals rebin un tipus de formació  que els permeti exercir la seva pràctica diària amb millor garantia, augmentant d’aquesta  manera la qualitat assistencial i en conseqüència, la qualitat de vida de la població. La majoria  d’aquestes professionals són dones, infermeres i llevadores, que tenint en compte l’estructura  de la societat sahrauí, tenen poques oportunitats de reciclar-se. 

El desenvolupament i la posada en marxa doncs, d’un projecte sanitari que inclogui tant la  pràctica assistencial com la formació als professionals locals, és un fet cada cop més  demandat pels i les professionals sanitaris-es amb les que treballem a terreny. 

Cal destacar que amb la situació actual provocada per la pandèmia mundial de la Covid’19,  tota aquesta situació a empitjorat drasticament, al més de març de 2019 El front Polisario va  procedir al tancament dels campaments de Refugiats, la majoria de cooperants van marxar i  de moment encara no s’han pogut restablir les línies de treball, el que representa un total  abandó a nivell sanitari, manca de professionals i manca de recursos. Als condicionants anteriors cal afegit que la situació de conflicte bèl·lic ha empitjorat visiblement i que ha fet que el homes abandonin els campaments per anar a la guerra així com moltes professionals sanitàries, deixant l¡assistencials primària sanitària en una situació de més precarietat i feblesa.. Actualment tampoc ajuda el canvi de posicionament del govern espanyol en relació al  conflicte i la situació del poble sahrauí, . Així de moment aquest ha provocat reaccions per part del govern Algerià,que afecta a la cooperació exterior, com la supressió de vols i ferris des de la península, pel que en aquests moments resulta molt complicat i més costós executar projectes de cooperació. molts d’aquests projectes han vist alterats les dates d’execució i els costos, i  s’han hagut d’ajornar. Entenem que en aquests moments és més important que mai iniciar un projecte en aquest sentit, per poder  donar cobertura, a totes aquestes mancances, en quant sigui possible. 

El projecte pretén treballar diferents línies: 

    • Atenció sanitària a la població dels Campament de Refugiats Sahrauís i concretament de la  Wilaia d’Auserd, per part dels professionals sanitaris de Lleida. 
    • Formació i reciclatge professional al personal sanitari local. 
    • Pràctiques a terreny de l’estudiantat d’infermeria i medicina de la UDL (que s’incorporaran en  la segona edició). 
    • Rehabilitació de dispensaris (Un per any, a Auserd n’hi ha cinc per rehabilitar) Els objectius de l’estratègia en cooperació pel que fa als drets humans de caràcter social, com  són la salut i l’educació i que són el cor d’aquest projecte es contemplen com els valors,  finalitats, prioritats i principis de l’activitat de cooperació al desenvolupament i solidaritat  internacional, de l’art 3. de la llei 26/2001 de 31 de desembre de cooperació al  desenvolupament. 

Les accions a desenvolupar en el Projecte Fem Salut tenen la seva base en la Declaració Universal de Drets Humans del 1968 i en la CEDAW, la Carta Africana de Drets Humans i dels Pobles i el seu Protocol de Drets de la Dona de 2003. El fet d’ésser persones refugiades, ja es un fet que significa de forma evident una vulneració greu dels  seus dret, i per això es veuen afectats tots els DDHH contemplats a les declaracions i convenis citats, no obstant això, en aquest projecte ens centrarem en garantir els contemplats a la Declaració Universal de DH, l’article 25 tant en el seu punt 1 que fa referència al dret a la salut i benestar, com en el punt 2 que contempla cures especials per maternitat i infantesa, i l’article 26 el dret a l’educació. Objectius com la lluita contra la mortalitat infantil i les grans epidèmies dels nostres dies, la promoció de la salut materna, fer possible i garantir el dret d’accés a la sanitat i a les millors tecnologies de salut, el gaudí d’un sistema sanitari de prevenció, vigilància i assistència o el poder disposar dels medicaments i tractaments essencials. El projecte també pretén que les persones puguin exercir el dret a gaudir de les millores tecnològiques en l’àmbit de la salut; i a que les polítiques públiques respectin els principis fonamentals de la dignitat de la persona i dels drets humans en l’àmbit de la salut. D’altra banda, aquest és un projecte que empodera les dones i que s’adreça a millorar la seva vida doncs la seva professionalització, el accés a un formació es una eina d’empoderament que reverteix en el poble, i en com aquest percep el treball de les dones, i té un evident efecte directe en la salut de les persones refugiades als campaments, protegint les seves famílies, i  la salut de tot un poble, el poble sahrauí.  

El projecte Fem salut també comprèn la implicació d’estudiantat de la Universitat de Lleida en  les pràctiques sobre el terreny, aquesta col•laboració comportarà una major sensibilització a la  ciutat pel que fa a la manca de drets humans dels pobles refugiats, ja que aquestes persones  seran altaveus d’allò que visquin i vegin. Així mateix el projecte es donarà a conèixer a la  societat lleidatana per poder transmetre tota la tasca que es desenvolupa així com mostrar la  necessitat de treballar per l’assoliment dels drets humans arreu del món. 

Objectiu general del programa

Garantir el Dret a la Salut de la població refugiada sahrauí. Tant en la vessant de l’accés com en la de rebre l’assistència en condicions de dignitat i de compliment del dret a desenvolupar-se social i econòmicament, com reflexa l’agenda africana per al 2063 adoptada el 31 de gener de 2015, per la UA.

Objectius específics del programa

Millorar la qualitat del sistema sanitari en els campaments de refugiats sahrauís. Així com la metodologia de treball dels professionals sanitaris dels campaments de  refugiats mitjançant les formacions específiques. Millorar les infraestructures, centres d’assistència primària.

 

Implicar diversos professionals i entitats de la ciutat de Lleida per tal de dur a terme  aquest projecte. Donar l’oportunitat a professionals sanitaris de la ciutat de Lleida de fer un intercanvi de coneixements, que els ajudin a ser resolutius amb pocs mitjans i a créixer com a professionals i com a persones. Fomentar l’intercanvi de coneixements entre professionals del camp de la salut dels campaments de refugiats sahrauís i els professionals i estudiantat de Lleida. Proveir de recursos docents actualitzats als professors de l’Escola d’Infermeria de Smara

 

Potenciar l’intercanvi cultural entre els participants i les famílies acollidores dels  Campaments de Refugiats i potenciar l’economia de 4-5 famílies de la wilaya d’Auserd, mitjançant l’allotjament  als participants. 


Sensibilitzar i donar a conèixer el conflicte i el poble sahrauí mitjançant les sessions  d’EpTS prèvies i al ‘retorn i les posteriors a la realització del projecte.


 

Ús de galetes

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de galetes ACEPTAR

Aviso de cookies
CA